Wie legt de grootste afstand af op het WK?

© Belga