Stemming competitieslot én competitieformat: 1B-teams vertegenwoordigen zeven stemmen