Daar is het BAS weer: hoe met het verder voor de 'gebuisden' van 1B?