Mis geen enkele seconde van de 24 Hours of Zolder!

© Photonews