Champions League basket (m) - Antwerp kwalificeert zich als eerste Belgische team ooit voor achtste finales

© BELGA