Mitch ‘Krepo’ ‘Boris’ Voorspoels: van pro naar general manager